Noorderzorg biedt ouderenzorg op meerdere locaties. Een van de locaties is de Hunsingoheerd in uithuizen. In het gebouw is naast wonen en zorg ook aandacht voor ontmoeting. Veel ouderen leven alleen. Eenzaamheid en isolement is een thema van deze tijd. In de Hunsingoheerd in Uithuizen is daarom in 2018 het Bruin café opgezet. Het initiatief daartoe komt van de activiteitenbegeleiders Sanne Markerink en Annet Bentem. Zij zijn de geestelijk moeders van het bruin café. De eerste bijeenkomst werd bezocht door 15 ouderen. Zij waren enthousiast.

Het initiatief voorziet in een behoefte. Inmiddels komen er maandelijks ongeveer 25 ouderen naar de bijeenkomsten. Het Bruin café wordt gerund door de vrijwilligers Kees Harsema en Bouke Westerhuis. Zij verzorgen de aanwezigen en gaan rond met de hapjes en drankjes.

 

Op vrijdag 29 november waren Erik Boerma en Peter van Dijken namens de Lionsclub Het Hogeland aanwezig om aan de ouderen een gift te schenken. De Lionsclub steunt het Bruin café om het verder aan te kleden en bestendig te maken voor een lang gebruik. Zo zijn er ideeën om een betere muziekinstallatie aan te schaffen. Het café is toegankelijk voor alle ouderen in Uithuizen.  Het is elke laatste vrijdag van de maand van 15.30 tot 17.00 uur.